Results

Leer meer over het EASIER project

In de afgelopen decennia hebben technologische ontwikkelingen in chirurgische en interventionele procedures geresulteerd in de consolidatie van minimaal invasieve procedures en interventies die trauma voor patiënten minimaliseren en de behandeling / diagnostische efficiëntie maximaliseren. De weg naar beheersing van deze procedures is echter een lange en uitdagende weg, waar stagiairs jarenlange postdoctorale residentie en specialisatie moeten ondergaan.
Om bekwaam te zijn, moeten kandidaten een reeks technische en niet-technische (cognitieve, besluitvormende) vaardigheden verwerven. Het proces begint tijdens een medische opleiding, waarbij de theoretische kennis traditioneel wordt verstrekt door lessen op locatie. Echter, echte training begint tijdens de opleiding tot chirurg, wanneer kandidaten een tutor krijgen toegewezen om technische en besluitvormingsvaardigheden te ontwikkelen. Dit proces, bekend als het Halstediaanse paradigma ("see one, do one, teach one") wordt tegenwoordig beschouwd als (1) tijdrovend voor zowel chirurgen-in-opleiding als hun mentoren, die het leren in de klinische praktijk moeten integreren; en (2) subjectief, aangezien beoordeling van competentie sterk afhankelijk is van de mentor. Bovendien is er een steeds grotere maatschappelijke vraag om een patiëntveilige trainingen die de certificering van gekwalificeerde professionals garandeert.
Dientengevolge verschuiven de trainingsparadigma's naar nieuwe gestructureerde programma's die ernaar streven (1) middelen te verschaffen voor leren en trainen in patiëntvrije omgevingen, (2) zich aan te passen aan het tijdschema van de chirurg-in-opleiding en (3) een objectieve beoordeling van de verschillende vaardigheden te geven. In deze verandering speelt technologie-enhanced learning (TEL) een grote rol, zowel voor technische (virtual reality-simulatie, instrumenttracking voor bewegingsanalyse, enz.) Als voor niet-technische vaardigheden (e-learning, verbeterde video's, enz.). Opleidingscentra en ziekenhuizen integreren TEL in hun leerprogramma's; er zijn echter geen algemene richtlijnen over hun oprichting en gebruik, omdat ze in hoge mate afhankelijk zijn van de economische mogelijkheden van de centra en de keuzes van de financiers en niet zozeer van hun pedagogische waarde.
Deze diversiteit weerspiegelt in feite een groter probleem: het ontbreken van een gemeenschappelijk Europees pedagogisch raamwerk voor het leren en accrediteren van chirurgische en interventionele vaardigheden. Als gevolg hiervan is het aan elk land om curriculaire en competentiestandaarden vast te stellen, wat op de lange termijn een belemmering kan zijn voor de mobiliteit van professionals in de hele EU.
De Europese kennisalliantie voor innovatieve educatie van chirurgische en interventionele vaardigheden (EASIER) stelt een innovatieve benadering voor voor chirurgisch en interventioneel onderwijzen en leren op basis van TEL. EASIER maakt gebruik van ICT en andere aan TEL gerelateerde middelen (virtual reality, augmented video, augmented boxtrainers, enz.) om chrirurgen-in-opleiding en hun mentoren een oplossing te bieden voor het programmeren van trainingsactiviteiten, toegang te krijgen tot allerlei leervormen en de voortgang te volgen van verschillende vaardigheden. De oplossing zal gebaseerd zijn op een gevalideerd leerraamwerk, gebaseerd op het pedagogische model ontwikkeld in het LLP-project MISTELA, dat met succes werd toegepast op het leren van cognitieve vaardigheden van minimaal invasieve chirurgie (MIS). Dit zal de basis vormen voor een EU-strategie voor een gemeenschappelijk op TEL's gebaseerd programma dat gestructureerd leren en beoordelen biedt, dat standaardopleidingen en postuniversitaire opleidingen over het hele continent zal helpen, en aldus de mobiliteit van professionals en de uitwisseling en co-creatie van kennis bevordert .
Alle partners in de Alliantie hebben een gemeenschappelijk doel: een gemeenschappelijke Europese norm ontwikkelen voor chirurgisch en interventioneel leren die wordt ondersteund door efficiënt gebruik van TEL. Het consortium is zich volledig bewust van de behoeften van chirurgische en interventionele educatie en de impact die een project als dit in het veld kan hebben. Op TEL-gebaseerd chirurgisch leren is de afgelopen twintig jaar gegroeid, vaak in een hoger tempo dan dat van leerprogramma's die proberen het bij te houden. Er is geen pedagogische consensus over het gebruik ervan, en validatieonderzoeken presenteren vaker wel dan niet afwijkende resultaten. EASIER biedt Europese opleidingsinstellingen een pedagogisch ondersteund, op TEL gebaseerd leermanagementsysteem (LMS). Om dit op te bouwen, bestaat de Alliantie uit een mix van particuliere en openbare instellingen afkomstig uit de gebieden van het hoger onderwijs, chirurgisch leren, ICT R&D en pedagogische consultancy.
De EASIER-doelen sluiten volledig aan bij de strategie van de deelnemende chirurgische opleidingsinstellingen gewijd aan chirurgisch en interventioneel onderwijs. Deze instellingen (CCMIJU - Spanje, DSRT-SU - Hongarije, MEDIS - Roemenië) nemen in hun eigen landen deel aan de opleiding van nieuwe professionals onder de hoogste kwaliteitsnormen. Als zodanig moeten ze altijd up-to-date blijven van de stand van de techniek in chirurgische en interventionele technieken, pedagogische benaderingen en technologieën om te leren. Bovendien moeten ze ernaar streven dat bewoners volledig bekwame professionals worden, die veilig kunnen oefenen in elk ziekenhuis in de wereld.
Technologische en pedagogische partners zijn technische universiteiten (UPM - Spanje, TUDELFT - Nederland, UCY - Cyprus) en bedrijven (CYRIC, SIMENDO, MediShield - Nederland, EVR - Spanje). Zowel universiteiten als het Nederlandse MKB delen een gemeenschappelijke interesse in het onderzoek, de ontwikkeling en de commercialisering van nieuwe TEL-oplossingen voor chirurgisch en interventioneel onderwijs. In EASIER vinden ze niet alleen de middelen voor nieuwe strategische partnerschappen in het veld, maar ook een kans om hun technologieën samen te brengen en een complete TEL-oplossing voor chirurgen en interventionisten uit heel Europa te ontwikkelen. De kracht van het consortium is ook een geweldige kans om hun merken te laten groeien en bekendheid te geven. Ten slotte zullen SEIT, Everis en CYRIC, als experts in pedagogische en e-learningdiensten, ook profiteren van de knowhow die in het project wordt gegenereerd door gebruik te maken van het pedagogisch model en het LMS.
Het consortium sluit volledig aan bij het EU-beleid voor hoger onderwijs. Voornamelijk gericht op postdoctorale niveaus, zet EASIER zich in voor dezelfde doelen gesteld door het Bolognaproces met betrekking tot het versterken van kwaliteitsborging en het faciliteren van studie, leren en erkenning van kwalificaties. Het MISTELA-pedagogisch model, waarop dit project zal worden gebaseerd, heeft een routekaart opgesteld voor het vaststellen en beoordelen van leerresultaten die worden ondersteund door het gebruik van TEL, evenals aanbevelingen over het gebruik van ICT-middelen en de definitie van didactische inhoud op basis van leerresultaten. In EASIER worden ICT en aanverwante technologieën voorgesteld om op een flexibele manier allerlei leervormen te bieden voor het leren van technische, cognitieve en beslissingsvaardigheden. Het voorstel voor een gemeenschappelijk pedagogisch model dat richtlijnen beschrijft om al deze vaardigheden te verwerven, zal helpen leerwegen en accreditatie in de hele EU te standaardiseren, en de uitwisseling van kennis en de mobiliteit van professionals mogelijk te maken.
Dit zijn de werkpakketten waarop het EASIER-project is gebaseerd:

Werkpakketnummer

Werkpakkettitel

WP1

PROJECT MANAGEMENT

WP2

KWALITEITSACTIES

WP3

PEDAGOGISCHE EISEN

WP4

CASE STUDIES

WP5

STUDIEMANAGEMENTSYSTEEM - EISEN EN ONTWERP

WP6

STUDIEMANAGEMENTSYSTEEM - IMPLEMENTATIE EN INTEGRATIE

WP7

VALIDATIE

WP8

DISSEMINATIE

WP9

EXPLOITATIE