Rólunk

További információ az EASIER projektről

Az elmúlt évtizedekben a sebészeti műtéttechnika és technológia fejlődése az olyan minimálinvazív eljárások elterjedését tette lehetővé, amelyek minimalizálják a betegek traumáját, ugyanakkor növelik a kezelés és a diagnosztika hatékonyságát. Azonban, ezen eljárások elsajátítása hosszú és kihívást jelentő folyamat, amelyet a rezidenseknek szakképzés évei alatt kell elsajátítaniuk.


A szakvizsga megszerzéséhez a rezidenseknek számos műtéti és nem-műtéti készséget (kongnitív-, és döntéshozói készségek) kell megszerezniük. A folyamat az orvosképzés alatt kezdődik, ahol az elméleti tudás átadása hagyományos módon, előadások formájában történik. Azonban az igazi oktatás a szakképzés alatt kezdődik el, amikor a rezidensek tutoraiktól sajátíthatják el a műtéti és döntéshozói készségeket. Ezt a folyamatot nevezzük Halstedi paradigmának ("See one, do one, teach one"), amely felemészti mind a rezidensek mind a tutorok idejét és erőforrásait, mivel az oktatást integrálniuk kell a mindennapi klinikai gyakorlatba, illetve az értékelés szubjektív, mivel a szükséges kompetenciák megítélése a tutortól függ. Továbbá a társadalmi felelősségvállalás jegyében egyre inkább előtérbe kerülnek a betegbiztonságot garabtáló képzési formák.


E miatt a szakképzésben paradigmaváltás történt és olyan strukturált programok kerültek előtérbe, amelyek betegmentes környezetben biztosítanak lehetőséget az oktatásra, alkalmazkodnak a rezidensek munkarendjéhez és az egyes készségeket objektíven értékelik. A "technológiai támogatta tanulás" (TEL) fontos szerepet játszik mind a műtéti- (virtuális valóság-VR, mozgáselemzés), mind a nem-műtéti (e-learning, kiterjesztett valóság-AR) készségek elsajátításában. Az oktatási központok és kórházak folyamatosan vezetik be a TEL-t a képzési programjukba, azonban az integrálására és a használtra egységes ajánlások nem érhetőek el, működtetésük pedig nem a pedagógiai értéktől, hanem a gazdasági lehetőségektől és a támogatók döntéseitől függ.


Ezek a különbségek valójában egy nagyobb problémára világítanak rá: egy európai szinten elfogadott ajánlás hiányára a sebészeti- és műtéti készségek oktatása terén. Ezért az egyes országok feladata, hogy olyan képzési- és kompetencia előírásokat fogalmazzon meg, amelyek hosszútávon egységesítik a szakembereket ez Európai Unióban.


A "European Knowledge Alliance for Innovative Education of Surgical and Interventional Skills" (EASIER) egy TEL-n alapuló, innovatív megközelítést javasol a sebészi- és műtéti készégek oktatására és elsajátítására. Az EASIER kamatoztatja az információs technológia (ICT) és a TEL-hez kapcsolódó eszközök (virtuális valóság, kiterjesztett valóság, kiterjesztett pelvitrénerek) előnyeit, annak érdekében hogy a tutorok és a rezidensek könnyebben megtervezhessék a képzési programot illetve monitorozhassák az egyes készségek fejlődését. A program alapja egy a MISTELA projekt keretein belül validált képzési program, amelyet sikeresen alkalmaztak a minimál invazív (MIS) kognitív készségek oktatására. Mindez egy egységes TEL-alapú uniós képzési stratégiát alapoz meg, amely strukturált képzést és értékelést tesz lehetővé, standardizálhatja mind a graduális mind a postgraduális képzést a kontinensen, ezáltal előremozdítva a szakemberek mobilitását, a tudás megosztását és munkacsoportok létrejöttét.


A konzorciumnak egy közös célja van: egy egységes, európai szintű ajánlás kidolgozása a TEL hatékony felhasználásának támogatására. Partnereink teljes mértékben tisztában vannak a sebészi- és műtéti készségek oktatásának szükségességével illetve a projekt erre gyakorolt hatásával. A TEL-n alapuló sebészeti szakképzés az elmúlt húsz évben magasabb hatékoynsági rátával nőtte ki magát, mint más képzések, amelyek igyekeznek lépést tartani vele. Használatáról pedagógiai állásfoglalás nem érhető el, az egyes tanulmányok eredményei egységesek, az eltérés ritka. Az EASIER pedagógiailag támogatott, TEL-n alapuló oktatási rendszert (LMS) biztosít az európai képzési centrumoknak. Ennek érdekében az összefogás a sebészeti szakképzésben, informatikában és pedagógiában jártas magán és állami felsőoktatási intézményeket egyesít.


Mint a projekt legfőbb érdekelt felei, az EASIER projekt elérendő céljai teljes mértékben illeszkednek a résztvevő felsőoktatási intézmények képzési stratégiájához. Ezek az intézmények (CCMIJU-Spanyolország, DSRT_SU - Magyarország, MEDIS - Románia) saját országaikban a legmagasabb minőségi előírásoknak megfelelően vesznek részt a fiatal szakorvosok képzésében. Ezért mind sebészeti- és műtéti készségek oktatásában, mind pedagógiai- és oktatásmódszertani tekintetben az élen kell járniuk. Továbbá arra kell törekedniük, hogy a rezidensekből teljes mértékben kompetens szakemberek váljanak, akik a világ bármely kórházában biztonságosan dolgozhatnak.


Műszaki- és pedagógiai partnerek között szerepelnek felsőoktatási intézmények (UPM - Spanyolország, TUDELFT - Hollandia, UCY - Ciprus) és vállalatok (CYRIC, SIMENDO, MediShield - Hollandia, EVR - Spanyolország). Mind a felsőoktatási intézményeknek mind a Holland SME-nek közös érdekükben áll új TEL megoldások kutatása, fejlesztése és forgalmazása a sebészeti- és műtéti készségek oktatásában. Az EASIER keretein belül, nemcsak új stratégiai partnerségre kaptak lehetőséget, hanem technológiáik együttes alkalmazására azért, hogy sebészek számára egy egységes, európai szintű TEL rendszert dolgozhassanak ki. A konzorcium nagyszerű lehetőség számukra márkájuk bővítésére és reklámozására. Végezetül a SEIT, az EVERIS és a CYRIC mint a pedagógiai- és e-learning szolgáltatások szakértői, a pedagógiai modell és az oktatási keretrendszer terjesztésével szintén profitálnak a projekt létrejöttéből.


Az összefogás teljes mértékben illeszkedik az Európai Unió felsőoktatási elveihez. Az EASIER elsősorban a postgraduális (mester- és doktori fokozat) képzésre összpontosít és elkötelezett a Bologna rendszer minőségbiztosítási, oktatási, tanulási és képzési elvei iránt. A MISTELA pedagógiai modell - amely a projekt alapját képezi - lefektette az elérendő célok TEL használatával támogatott értékelésének tervét, valamint az információs technológia erőforrásainak használatára vonatkozó ajánlásokat és a didaktikai tartalmak tanulmányi eredmények alapján való meghatározását. Az EASIER-ben az informatikai (ICT) és az ehhez kapcsolódó technológiák a műtéti-, kognitív és döntéshozói készségek rugalmas, mindenre kiterjedő oktatását szolgálják. Az egységes pedagógiai javaslat leírja az ezen készségek megszerzésére vonatkozó iránymutatásokat, elősegíti az oktatás standardizálását és akkreditációját a Európai Unióban, megkönnyítve ezzel a tudás és a szakemberek moblitását.

WP száma

WP címe

WP1

Projekt menedzsment

WP2

Minőségbiztosítás

WP3

Pedagógiai háttér

WP4

Esettanulmányok

WP5

E-learning keretrendszerek (LMS) feltételei és tervezése

WP6

Az e-learning keretrendszer kivitelezése és integrácója

WP7

Validáció

WP8

Terjesztés

WP9

Hasznosítás