Despre noi

Află mai multe despre proiectul EASIER

În ultimele decade, progresele tehnice și tehnologice în ceea ce privește procedurile chirurgicale și intervenționale au dus la consolidarea procedurilor și intervențiilor minim invazive ce minimalizează gradul de traumatism asupra pacienților, maximizând eficiența tratamentului / diagnosticului. Cu toate acestea, drumul spre stăpânirea acestor proceduri este unul lung și provocator, rezidenții având de parcurs mai mulți ani de rezidențiat și specializare.


Pentru a obține competența, candidații trebuie să dobândească o serie de abilități tehnice și non-tehnice (cognitive, de luare a deciziilor). Procesul începe în timpul facultății, cunoștințele teoretice fiind transmise în mod tradițional prin cursuri. Cu toate acestea, formarea reală începe în timpul rezidențiatului, când candidații sunt plasați sub tutelă ghidată pentru a-și dezvolta abilitățile tehnice și decizionale. Acest proces, cunoscut sub numele de paradigma halstediană ("observă, aplică, învață pe altul") este considerat în zilele noastre (1) consumator de timp și resurse atât pentru rezidenți cât și pentru mentori, care trebuie să integreze învățarea în practica clinică; și (2) subiectiv, deoarece evaluarea competenței depinde în mare măsură de mentor. În plus, există o conștientizare socială din ce în ce mai ridicată privind siguranța pacienților, în timpul procesului de certificare a profesioniștilor calificați.


În consecință, paradigmele de formare se îndreaptă spre noi programe structurate care urmăresc (1) să ofere mijloace de învățare și formare în medii fără pacienți, (2) să se adapteze la programul rezidentului și (3) să ofere o evaluare obiectivă a diferitelor abilități. În această schimbare, învățarea îmbunătățită prin tehnologie (TEL) joacă un rol major, atât pentru abilitățile tehnice (simularea realității virtuale, urmărirea instrumentului pentru analiza mișcării etc.), cât și pentru abilitățile non-tehnică (e-learning, video augmentat etc.). Centrele de instruire și spitalele integrează TEL în programele lor de învățare; cu toate acestea, nu există ghiduri privind încorporarea și utilizarea acestora, fiind extrem de dependente de posibilitățile economice ale centrelor și alegerile finanțatorilor, mai degrabă decât de valoarea lor pedagogică.


Această diversitate reflectă într-adevăr o problemă mai mare: lipsa unui cadru pedagogic european comun pentru învățarea și acreditarea abilităților chirurgicale și intervenționale. În consecință, fiecare țară trebuie să stabilească standarde curriculare și de competență, care, pe termen lung, pot constitui un obstacol în calea mobilității profesionale în UE.


Alianța Europeană de Cunoștințe pentru Educația Inovativă a Abilităților Chirurgicale și Intervenționale (EASIER) propune o abordare inovatoare pentru predarea și învățarea chirurgicală și intervențională pe baza TEL. EASIER va exploata utilizarea TIC și a altor active legate de TEL (realitatea virtuală, video augmentat, cutii-simulatoare augmentate etc.) pentru a oferi rezidenților și mentorilor o soluție de programare a activităților de instruire, acces la învățarea omniprezentă și monitorizarea progresului privind abilități diferite. Soluția se va baza pe un cadru de învățare validat, bazat pe modelul pedagogic dezvoltat în proiectul LLP MISTELA, care a fost aplicat cu succes pentru învățarea abilităților cognitive în chirurgia minim invazivă (MIS). Aceasta va sta la baza unei strategii a UE privind un program comun bazat pe TEL care să ofere învățare și evaluare structurată, ceea ce va contribui la formarea postuniversitară standard pe întreg continentul, favorizând astfel mobilitatea profesioniștilor, precum și schimbul și co-crearea de cunoștințe .
 
Toți partenerii din Alianță împărtășesc un obiectiv comun: dezvoltarea unui standard european comun pentru învățarea procedeelor chirurgicale și intervenționale, susținut de utilizarea eficientă a TEL. În calitate de consorțiu, partenerii sunt pe deplin conștienți de necesitățile educației chirurgicale și intervenționale și de impactul pe care un astfel de proiect îl poate avea în domeniu. Învățarea chirurgicală pe bază de TEL a crescut în ultimii douăzeci de ani, adesea la o rată mai mare decât cea a programelor de învățare care încearcă să țină pasul cu ea. Nu există un consens pedagogic cu privire la utilizarea acestora, iar studiile de validare prezintă cel mai adesea rezultate divergente. EASIER va pune la dispoziția instituțiilor europene de formare un sistem de management al învățării bazat pe TEL (LMS), susținut pedagogic. În scopul construirii sale, Alianța se constituie din instituții private și publice provenind din domeniile învățământului chirurgical superior, al cercetării și dezvoltării în domeniul TIC și al consultanței pedagogice.


Obiectivele EASIER se aliniază pe deplin cu strategia instituțiilor de învățământ chirurgical și intervențional participante, ce sunt principalele părți interesate în rezultatele proiectului. Aceste instituții (CCMIJU - Spania, DSRT-SU - Ungaria, MEDIS - România) participă în țările respective la formarea de noi profesioniști în conformitate cu cele mai înalte standarde de calitate. Ca atare, ele trebuie să se mențină întotdeauna la curent cu progresele tehnicii chirurgicale și intervenționale, abordările pedagogice și tehnologiile de învățare. În plus, trebuie să se străduiască să se asigure că medicii rezidenți devin profesioniști capabili de a putea practica în siguranță în orice spital din lume.


Partenerii tehnologici și pedagogici cuprind instituții de învățământ superior tehnologic (UPM - Spania, TUDELFT - Olanda, UCY - Cipru) și companii (CYRIC, SIMENDO, MediShield - Olanda, EVR - Spania). Atât instituțiile de învățământ superior, cât și IMM-urile olandeze au un interes comun în cercetarea, dezvoltarea și comercializarea noilor soluții TEL pentru educația chirurgicală și intervențională. În EASIER, ei nu numai că găsesc mijloacele pentru noi parteneriate strategice în domeniu, ci și oportunitatea de a aduce tehnologiile împreună și de a dezvolta o soluție completă TEL pentru chirurgi și intervenționiști din întreaga Europă. Puterea consorțiului le oferă, de asemenea, o mare oportunitate de a-și crește puterea și vizibilitatea brandurilor. În cele din urmă, SEIT, Everis și CYRIC, ca experți în servicii pedagogice și de e-learning, vor beneficia și de know-how-ul generat în proiect prin exploatarea modelului pedagogic și LMS.


Alianța se aliniază pe deplin politicii UE pentru învățământul superior. Adresându-se în principal nivelurilor postuniversitare (master / doctorate), EASIER se angajează în aceleași obiective stabilite de Procesul de la Bologna în ceea ce privește consolidarea asigurării calității și facilitarea studiului, învățării și recunoașterii calificărilor. Modelul pedagogic MISTELA, pe care se va baza acest proiect, a stabilit o foaie de parcurs pentru setarea și evaluarea rezultatelor învățării susținută de utilizarea TEL, precum și recomandări privind utilizarea resurselor TIC și definirea conținutului didactic în funcție de rezultatele obținute. În cadrul programului EASIER, tehnologiile TIC și conexe sunt propuse pentru a oferi învățarea flexibilă, omniprezentă a competențelor tehnice, cognitive și de luare a deciziilor. Propunerea unui model pedagogic comun care descrie orientările necesare pentru a dobândi toate aceste competențe va contribui la standardizarea căilor de învățare și a acreditării în UE, facilitând schimbul de cunoștințe și mobilitatea profesioniștilor.


Iată Pachetele de Lucru (PL ) / Workpackage pe care se bazează proiectul EASIER:

Număr PL

Titlu PL

PL1

MANAGEMENT DE PROIECT

PL2

ACȚIUNI DE CALITATE

PL3

CERINȚE PEDAGOGICE

PL4

STUDII DE CAZ

PL5

CERINȚE ȘI PROIECTARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

PL6

IMPLEMENTAREA ȘI INTEGRAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

PL7

VALIDARE

PL8

DISEMINARE

PL9

EXPLOATARE