Links

Leer meer over de vorige projecten die de weg voorbereid hebben voor EASIER

MISTELA –Minimally Invasive Surgical pedagogical model based on video Technology Enhanced Learning

MISTELA streeft naar een gezamenlijk initiatief voor de ontwikkeling van een EU-pedagogisch kader voor minimale invasieve chirurgie (MIS). De snelle evolutie van MIS-technologieën en -procedures werpt nieuwe eisen op voor initiële en levenslange chirurgische training. Oude modellen gebaseerd op het leerlingmodel ("zie één, doe er één, leer er één") moeten plaatsmaken voor gestructureerde programma's voor alle benodigde vaardigheden (inclusief cognitief, motorisch en beoordelingsvermogen). Er bestaat echter geen Europese consensus over een MIS-leerkader en het is aan regionale instanties om de criteria voor accreditatie vast te stellen.

Het pedagogisch raamwerk van MISTELA zal voldoen aan de specifieke leerbehoeften van chirurgische professionals om hun competentie op MIS-vaardigheden te vergroten. Bovendien zal het leermodel samenwerking en deelname van mensen die betrokken zijn bij het opleidingsproces aanmoedigen, waardoor formeel, niet-formeel en informeel leren mogelijk wordt. Een gemeenschappelijk MIS-leerprogramma zal ook de essentiële accreditatienormen op EU-niveau garanderen en de mobiliteit van professionals binnen de Unie vergemakkelijken.

KTS (Kheiron Training System) Project

Het hoofddoel van het KTS-project is het ontwerpen, ontwikkelen en valideren van een serious game en het ondersteunende materiaal om medische studenten en (nieuwe) chirurgen te voorzien van een innovatieve ICT-gebaseerde aanpak voor het trainen van basale psychomotorische vaardigheden bij minimaal invasieve chirurgie (MIS). De KTS serious game zal gebaseerd zijn op bestaande trainingstaken die worden volbracht in een trainingsbox ("box-trainer" genoemd), dus het trainingstraject voor chirurgische vaardigheden zal worden verbeterd door middel van ICT. De resultaten van het project zullen in het Engels en in de talen van de consortiumpartners zijn om het serious game aan te passen aan de verschillende taalkundige behoeften en de acceptatie ervan te vergroten. Daarom zullen met dit multilaterale project, op basis van een EU-aanpak, op ICT gebaseerde inhoud, diensten, pedagogische benaderingen en werkwijzen worden ontwikkeld op het gebied van psychomotorische opleiding van chirurgische vaardigheden. Dit zal ertoe leiden dat medische studenten en (nieuwe) chirurgen worden voorzien van een door ICT verbeterd trainingssysteem op basis van serious games die de traditionele in-sitetraining-systemen, inclusief open onderwijs en onderwijs op afstand en open leermiddelen, zullen doorbreken. Met het KTS-project krijgen medische studenten eerder toegang tot chirurgische training en kunnen (nieuwe) chirurgen meer uren trainen zonder naar gespecialiseerde trainingscentra te hoeven gaan, waardoor niet alleen tijd en kosten worden bespaard, maar er ook flexibeler kan worden gewerkt naar hun training. Daarnaast zullen inspanningen worden geleverd om het serious game in de curricula voor chirurgische trainingen te introduceren.


 

Professional Profile of the Surgical Trainer: Train-the-Trainer-Curricula (SurgTTT)
In het kader van het Europese Erasmus-project "Professioneel profiel van de chirurgische trainer: Train-the-Trainer Curricula (SurgTTT)", in samenwerking met het ISTT (Innovative Surgical Training Technologies) met de CCMIJU (Jesús Usón Minimaal Invasieve Chirurgie Centrum, Cáceres / Spanje), Semmelweis University (Afdeling Chirurgisch Onderzoek en Technieken, Boedapest / Hongarije) en de Medis Foundation (National Medical Association, Campina / Roemenië), wordt een Europees vereistenprofiel en curriculum voor de pedagogische en didactische training van chirurgen om chirurgische trainers te worden ontwikkeld en getest. Profiel en curriculum worden aangevuld met een meertalig e-learningplatform.


Achtergrond


Hoewel de studie van de menselijke geneeskunde in Europa zeer gestructureerd en gereguleerd is, bestaan er in de meeste landen geen gestandaardiseerde curricula en onderwijsmethoden voor medisch specialistische opleidingen - omstandigheden die de laatste jaren steeds meer worden bekritiseerd. De docenten in de klinische praktijk zijn meestal ervaren chirurgen die uitsluitend op basis van hun chirurgische expertise werden geselecteerd. Uit het eerdere onderzoeksproject iTOM bleek dat de verbetering van de medisch specialistische opleiding zou moeten beginnen bij het verbeteren van de pedagogisch-didactische competenties van de onderwijzende chirurg.