Linkek

Tudjon meg többet a korábbi projektekről, amelyek megalapozták az EASIER-t.

MISTELA –Minimally Invasive Surgical pedagogical model based on video Technology Enhanced Learning

A MISTELA közös kezdeményezést kíván létrehozni az EU minimálisan invazív sebészeti (MIS) pedagógiai keretrendszerének kidolgozásában. Az MIS technológiák és eljárások gyors fejlődése új követelményeket támaszt a kezdeti és az egész életen át tartó sebészeti képzéssel szemben. A gyakornoki modellen alapuló régi modelleknek („látni, csinálni egyet, tanítani”) a strukturált programokhoz szükséges utat kell adniuk minden szükséges készséghez (beleértve a kognitív, motoros és ítéleti). Azonban nem létezik európai konszenzus a MIS tanulási keretrendszeréről, és a regionális ügynökségek feladata az akkreditáció kritériumainak meghatározása.

A MISTELA pedagógiai kerete megfelel a sebészi szakemberek sajátos tanulási igényeinek, hogy fokozzák a MIS készségekkel kapcsolatos kompetenciájukat. Ezenkívül a tanulási modell ösztönzi a képzési folyamatban részt vevő személyek együttműködését és részvételét, lehetővé téve a formális, nem formális és informális tanulást. A közös MIS-tanulási program uniós szinten is garantálja az alapvető akkreditációs szabványokat, és megkönnyíti a szakemberek mobilitását az Unión belül.

KTS (Kheiron képzési program) Projekt

A KTS projekt fő célkitűzése egy serious game megtervezése, fejlesztése és validálása annak érdekében hogy az orvostanhallgatók és fiatal szakorvosok a minimál invazív sebészetben (MIS) kulcsfontosságúnak számító pszichomotoros készségeit egy innovatív, ICT-alapú eszközzel fejleszthessék. A KTS egy már meglévő készségfejlesztő módszeren (pelvitréner) alapul, amely kiegészül az információs technológia (ICT) nyújtotta előnyökkel. A projekt eredményei angolul illetve a konzorciumi partnerek anyanyelvén lesznek elérhetőek, azért hogy a program minél inkább megfeleljen a különböző nyelvi igényeknek és elősegítse a népszerűsítést. E sokrétű projekt keretein belül egy innovatív, ICT-n alapuló szolgáltatást és képzési programot valósítanak meg az Európai unió támogatásával a sebészeti pszichomotoros készségek oktatásában. Ennek eredményeképpen az orvostanhallgatók és rezidensek számára egy olyan új képzési program válik elérhetővé, amely a hagyományos képzési tematika mellett, a távoktatást és egyéb könnyen elérhető képzési formákat helyezi előtérbe. A KTS projekt segítségével az orvostanhallgatók hamarabb kerülhetnek kapcsolatba a sebészettel, továbbá a rezidensek több órát tölthetnek gyakorlással anélkül, hogy speciális képzési központba látogassanak el. Mindez nemcsak idő- és költséghatékony, hanem sokkal rugalmasabb megközelítést tesz lehetővé. A későbbiekben a serious game-t szeretnék bevezetni a szakképzésbe.


 

A sebészeti oktatók szakmai profilja - Train-the-Trainer Kurrikulum (SurgTTT)
A Sebészeti oktatók szakmai profilja - Train-the-Trainer Kurrikulum (SurgTTT) az Európai Unió Erasmus+ Programja és az ISTT (Innovative Surgical Training Technologies, Lipcse/Németország), a CCMIJU (Jesús Usón Minimally Invasive Surgery Centre, Cáceres / Spanyolország), a Semmelweis Egyetem (Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet, Budapest/Magyarország) és a MEDIS Alapítvány (National Medical Association, Campina / Románia) összefogásával valósul meg. A projekt célja egy európai szintű követelményrendszer kidolgozása és validálása a sebészeti oktatók didaktikai- és pedagógiai továbbképzése érdekében. A kurrikulum egy többnyelvű e-learning felülettel egészül ki.
Háttér
Amíg az orvosképzés Európa szerte jól strukturált és szabályozott, addig a legtöbb országban nincs standardizált szakképzés, amely az elmúlt években sokszor került górcső alá. A sebészeti oktatók általában olyan tapasztalt sebészek, akiket kizárólag szakmai tapasztalatuk alapján választottak ki. Egy korábbi kutatás (iTOM) eredményei alapján a szakképzés átalakítása a tutorok/mentorok pedagógiai kompetenciáinak fejlesztésével kezdődik.